Artikel 1: Toepassingsgebieden

Behalve in het geval van andere expliciete en schriftelijke voorwaarden, eerder vastgelegd in de vorm van een contract, zijn de volgende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van NUTRISSENTIEL. De toekomstige koper gaat akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

De aanbiedingen van NUTRISSENTIEL zijn vrijblijvend met betrekking tot de data van levering en uitvoering, die altijd bij benadering en tegen de prijs worden gegeven die van kracht was op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Artikel 3: Klachten

Na ontvangst moet de klant het pakket en de geleverde producten controleren. Als ze een defect of een fout hebben, moet de klant dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van het pakket melden bij het laboratorium: hello@nutrissentiel.be. De klantendienst zal vervolgens aan de klant vertellen hoe hij moet doorgaan op basis van de claim.

Latere klachten moeten per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen worden verzonden naar het hoofdkantoor van NUTRISSENTIEL met een exacte beschrijving van de gebreken.

Na deze periode wordt levering als geaccepteerd, volledig en correct beschouwd en is er geen claim mogelijk.

Artikel 4: Retourzendingen en schadevergoeding

In het geval dat de klant de goederen weigert, moet hij de factuur bij het pakket voegen in de originele verpakking. Geweigerde goederen moeten binnen 30 dagen worden geretourneerd, anders worden ze als geaccepteerd beschouwd. NUTRISSENTIEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en / of problemen die zich voordoen tijdens de retourzending van het pakket.

Retourzendingen met te veel of te weinig betaalde frankering worden geweigerd.

In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt NUTRISSENTIEL zich het recht voor om:

Om het rendement te crediteren of niet.
Weiger een volgende bestelling.
Elk geretourneerd artikel moet in nieuwe en complete staat zijn. Goederen die door het feit van de klant en / of vervoerder beschadigd, incompleet, geopend of gebruikt zijn, worden niet teruggenomen. Zulke goederen die mogelijk zijn geretourneerd, blijven beschikbaar voor de klant en de tweede zending wordt in rekening gebracht.

Artikel 5: Leveringen

Voor elke bestelling die op een werkdag (maandag tot vrijdag) vóór 12.00 uur wordt geplaatst, wordt het pakket dezelfde dag gereedgemaakt. Na deze periode wordt de voorbereiding van het pakket de volgende werkdag gemaakt. Onze pakketten worden standaard tegen handtekening bij de receptie afgeleverd.

Om te kunnen bezorgen, heeft de koerier een volledig adres nodig. De klant is daarom verplicht om het meest volledige adres mogelijk te communiceren.

Voor het retourneren van pakjes vanwege een adres dat de koerier onjuist en / of onvolledig acht, worden beheerskosten van € 10 in rekening gebracht.

Als de klant zijn pakket niet binnen 7 dagen na de orderbevestiging heeft ontvangen, nodigen wij hem uit om contact met ons op te nemen via e-mail op hello@nutrissentiel.be. Het laboratorium verbindt zich ertoe om op verzoek een trackingpakket aan te bieden.

In geval van afwezigheid van de ontvanger op het moment van aflevering, wordt het pakket gedeponeerd in afwachting bij het postkantoor voor een periode van 15 dagen.

Na deze periode wordt het pakket geretourneerd en worden er managementkosten van € 10 in rekening gebracht.

NUTRISSENTIEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor late levering van postdiensten.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

De facturen van NUTRISSENTIEL zijn betaalbaar zonder korting, contanten voor particulieren en 30 dagen einde maand voor professionals alleen als ze hebben gekozen voor het automatische debetsysteem. In het geval van niet-betaling op de afgesproken datum, wordt een standaardrente van 1% per maand legaal en zonder een uitgeleende zending op de rekening in rekening gebracht.

Daarnaast is een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 € verschuldigd in geval van niet-betaling van de factuur op de afgesproken datum.

Verkoopvoorwaarden gratis verblijf vanaf 175 € voor apotheken en winkels in Frankrijk.

Artikel 7: Eigendom

Alle goederen blijven eigendom van NUTRISSENTIEL tot de volledige betaling van de geleverde goederen.

Artikel 8: Bescherming van privacy

Volgens de 8 december 1992 Wet op de bescherming van de privacy en als een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens, NUTRISSENTIEL alle passende maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen, kan worden gebruikt voor statistische doeleinden en voor het verzenden deze gegevens aan externe partners, voedingsdeskundigen. Als u meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail op ons adres hello@nutrissentiel.be.

Artikel 9: jurisdictieclausule

Elk geschil zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van NUTRISSENTIEL. De afwijking van deze jurisdictieclausule is alleen mogelijk in geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NUTRISSENTIEL.


Accept

Site use cookies